Tips voor meer geluk op de werkvloer

mei 3, 2018

Werkgeluk, wat ooit een term van de toekomst leek heeft zich in de afgelopen jaren weten te transformeren naar een trend van het heden. Werkgeluk was iets waar je vroeger nooit van hoorde. Geluk was iets voor ná het werk of op vakantie, op de werkvloer ging het puur om prestaties leveren. Toch heeft deze term eindelijk relevantiestatus weten te bereiken.

De mens van nu hecht waarde aan persoonlijke ontwikkeling, zelfstandige leiderschap en het halen van voldoening uit werkzaamheden door een betekenis vormen voor de maatschappij. Geld verdienen is belangrijk, maar gelukkig zijn en je energiek voelen worden steeds belangrijker gevonden. Organisaties spelen op deze trend strategisch in: er wordt geïnvesteerd in gezonde lunches op de werkvloer, werknemers krijgen meer verantwoordelijkheden en de werkomgeving wordt ingericht om het personeel te inspireren. Op deze wijze weten bedrijven getalenteerd personeel voor zich te winnen en te behouden. Daarnaast telt werkgeluk nog meer voordelen. Het personeel voelt zich beter op hun plek, zij werken productiever en het stressniveau ligt lager waardoor er minder verzuim bestaat. Als gevolg beleven de klanten ook een grotere tevredenheid. Zo blijkt maar weer dat geluk aanstekelijk werkt.

Wil jij ook de effecten van geluk op de werkplaats ervaren? Creëer dan een plek voor de werknemer van de toekomst, een organisatie waarin de mens centraal staat. Maar hoe pak je dat aan? Hier volgen vijf tips om het werkgeluk bij jou op kantoor te vergroten.

 

  1. Wees een waarde gedreven bedrijf met een duidelijk doel

Zorg dat jouw bedrijf sterke kernwaardes hanteert met duidelijke doelen voor ogen. We zijn op ons best wanneer we onze tijd besteden aan iets wat een groter doel dient. Wil je de kernwaardes en de bedrijfscultuur concreet maken? Betrek dan het personeel bij de formulering, zij zijn immers degenen die het moeten naleven. “Waar staan wij voor?”, “wat willen wij uitstralen?”, “wat drijft en bindt ons?”, “wat willen wij bereiken?” en “hoe willen wij dit bereiken”. Wees scherp en kritisch met de formulering en zorg dat deze tot de verbeelding spreekt door hier gewoontes, beelden en symbolen aan te koppelen. Laat ze bijvoorbeeld terugkomen in de inrichting van het kantoor, de lay-out van de website en de interactie tussen de collega’s – zo laat je de kernwaardes opleven. Leg vervolgens deze waarden vast in het bedrijfshandboek. Dit zorg ervoor dat de bedrijfscultuur blijft leven onder nieuwe collega’s.

 

  1. Geef vertrouwen

Vrijheid en verantwoordelijkheid op de werkvloer worden gewaardeerd onder het personeel. Laat daarom het personeel zelfsturend aan de slag gaan, zo creëer je meer uitdaging. Vorm teams binnen de afdeling en leg elk team verantwoordelijkheden op met betrekking tot het eindresultaat. Op deze wijze worden onderlinge banden versterkt en voelen de werknemers zich meer vertrouwd en gewaardeerd door de werkgever. Dit leidt indirect tot een hogere kwaliteit van het geleverde werk, meer tevreden klanten en een gevoel van persoonlijke trots. Durf los te laten, stel duidelijke kaders en zorg voor heldere communicatie.

 

  1. Vier successen

Wordt er na al het harde werk succes behaald? Laat je trots blijken en beloon het team. Zo wordt het personeel altijd gestimuleerd om nét een stapje verder te gaan. Afhankelijk van de kernwaardes kan je dit zo centraal óf juist persoonlijk maken als je zelf wenst. Laat bijvoorbeeld een bel afgaan als een klant in binnengehaald, geef een mini-speech en deel complimenten uit. Ga je voor een meer persoonlijke aanpak? Maak een handgeschreven brief, koop een klein bloemetje en leg deze op tafel bij degene die het succes heeft behaald. Het effect van positieve energie en dankbaarheid laat mensen stralen.

 

  1. Creëer goede relaties op de werkvloer

Mensen hebben behoefte aan sociale verbindingen, liefde en contact met anderen. Het behoren tot een groep of gemeenschap versterkt het gevoel van geluk. Probeer daarom binnen het bedrijf een sterke teamdynamiek te creëren. Het gevoel van “we staan er samen voor” kan worden gestimuleerd aan de hand van de bedrijfscultuur en kernwaardes. Gebruik bijvoorbeeld het handboek als leidend middel voor de aannameprocedure, vier jubilea nadrukkelijk en centraal, organiseer teamuitjes en laat de medewerkers in teamverband werken aan een gezamenlijk doel. Dit voegt belevenis toe en brengt mensen samen.

 

  1. Voer coachende gesprekken

Stimuleer persoonlijke groei en speel in op positieve emoties. Dit doe je door coachende gesprekken te voeren, opbouwende kritiek te geven en gemeende complimenten uit te delen. Als leidinggevende ben je immers een coach voor het personeel waarbij je kunt sturen op positieve energie. Bespreek zowel persoonlijke als zakelijke hindernissen en denk mee waar het nodig is. Het hart luchten en positieve feedback ontvangen kunnen namelijk wonderen doen voor het geluksgevoel op de werkvloer. Een leuk voorbeeld is het invoeren van positieve vergaderingen. Waar je normaal gesproken begint met een ronde actuele zakelijke problemen, begin je nu met een ronde positieve persoonlijke actualiteiten. Dit is goed voor de teambonding en zo houd je de positieve flow in stand.

Wil jij jouw bedrijf omdopen tot de werkplek van de toekomst, bedenk dat kleine veranderingen al een grote impact kunnen maken. Hanteer de bovenstaande tips en pas deze stap voor stap toe. Je zal zien dat het geluk op de werkvloer steeds meer vergroot. Wij, van Energy Up (www.energy-up.nl), zijn gespecialiseerd in het energiek maken van medewerkers. We helpen jou graag verder om nog meer werkgeluk bij jou op de werkvloer te bewerkstelligen.

Overig nieuws