Challenge of the week #toonjedankbaarheid

jul 21, 2017

De challenge van deze week staat in het teken van het tonen van dankbaarheid richting je sociale omgeving. De mens is een sociaal wezen en het hebben van sterke relaties blijkt een duidelijke voorspeller van een lang en gezond leven. Sterke relaties drijven op liefde. Liefde is een positieve emotie en versterkt ook weer andere positieve emoties. Deze positieve resonantie versterkt jouw geluk en dat van de mensen om je heen.

Bij deze challenge #toonjedankbaarheid willen we je deze week uitdagen om deze positieve resonantie op gang te brengen door deze 3 stappen te volgen:

Stap 1. Selecteer de belangrijkste personen in jouw leven (vrienden, familie, collega’s, etc.) die je dankbaar bent.

Stap 2. Schrijf voor jezelf op wat die personen voor je betekenen en wat ze voor je gedaan hebben.

Stap 3. Toon je dankbaarheid door het schrijven van een brief of het sturen van een appje naar de belangrijkste personen in jouw leven. Doe dit deze week voor minimaal 3 personen.

Wij wensen je veel succes deze week met deze liefdevolle challenge!

Overig nieuws