Werkgeluk, praktisch en toepasbaar!

nov 20, 2018

Werkgeluk is tegenwoordig een hot topic bij bedrijven en overheid. Zo was onlangs de week van het werkgeluk met de boodschap aan werkgevers en medewerkers; investeer in werkgeluk! Zoek op Google het woord “werkgeluk” en je hebt meer dan 150.000 hits over dit onderwerp. Functies als Chief Happiness Officer, Chief Wellness Officer en Chief People & Culture Officer schieten als paddenstoelen uit de grond bij organisaties. Onderzoek laat zien dat aandacht voor werkgeluk een positieve invloed heeft op de prestaties van organisaties: medewerkers zijn 51 procent productiever, melden zich minder vaak ziek en presteren 28 procent beter. Is dit in praktijk werkelijk bij elke organisatie haalbaar? En is het zo simpel?

Nadine Kisoen, adviseur organisatieontwikkeling & werkgelukdeskundige van V-LAB Healthy Happy Workers en Juliette van Hessen, vitaliteitscoach & werkgelukdeskundige en co-founder van Energy Up hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij onderzocht wat de gemeenschappelijke delers zijn van de theorie en de praktijk om werkgeluk echt te doen slagen. Ze kwamen tot de conclusie dat “zomaar” werkgeluk introduceren bij bedrijven en overheid niet werkt. Hieronder volgen 5 to do’s om werkgeluk optimaal in jouw organisatie te introduceren. De tips zijn praktisch en toepasbaar, zo kun je er direct mee aan de slag! Je wilt toch niet investeren in werkgeluk omdat het een hot topic is, om vervolgens de plank volledig mis te slaan?

Links: Juliette van Hessen, rechts: Nadine Kisoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 1: Bepaal de Why

Stel jezelf de vraag: “wat is het verhaal achter de focus op werkgeluk binnen mijn bedrijf?” Van belang is duidelijk te maken wat jij wilt bereiken, bijvoorbeeld daling in het ziekteverzuim, hogere productiviteit, loyaler personeel etc. Pas wanneer het doel duidelijk is kan een programma ontwikkeld worden. Om het fundament te leggen voor het ontwikkelen van een goed programma, start je bij de kernwaarden van de bedrijfscultuur. Tegelijkertijd houd je ook rekening met het feit dat er verschil is in aanpak bij een start-up of een bestaand bedrijf. Dit vraagt om inzicht in wat er leeft bij medewerkers en wat er speelt in de bedrijfscultuur. Er is namelijk geen standaard formule voor werkgeluk! Een belangrijk ingrediënt is dat de kernwaarden en het DNA van de organisatie wordt verweven in jouw formule om werkgeluk te realiseren.

Tip 2: Denk aan je taal en communicatie

Daarnaast kan je input vragen van de medewerkers zelf: stel de medewerkers de vraag welke taal en initiatieven hen het meest aanspreekt. Laat hun verhaal (door)leven in de bedrijfscultuur want zij vormen de kern van het succes van de organisatie! Neem ook in de communicatie mee dat sommige mensen allergisch zijn voor de term “werkgeluk”, dat mag zo zijn. Werkgeluk kan ook in andere termen worden beschreven zodat het meer aansluit bij medewerkers, denk aan “werkplezier” of “vitaal op werk”. Goede communicatie is helder, effectief en past bij de doelgroep.

Communication is key! Hier geldt weer, elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen vorm van communicatie met de medewerkers. Maak handig gebruik van deze bestaande middelen. Verspreid bijvoorbeeld leuke feiten/weetjes via de online kanalen, maak het beeldend en aantrekkelijk. Zorg dat de fysieke ruimte goed benut wordt: maak binnen het kantoor zichtbaar dat het bedrijf werkgeluk ziet als een belangrijk onderwerp. Kleurige posters, een gepimpte lift en andere fysieke uitingen zorgen ervoor dat het onderwerp gaat leven.

Tip 3: Vraag input van je medewerkers

Zoals in tip 1 en 2 werd omschreven kan je de input van de medewerkers gebruiken om een geslaagd programma te ontwikkelen. Medewerkers vormen de bouwstenen van de organisatie. Als de “echte” organisatieadviseurs/ambassadeurs hebben zij maximale invloed en bepalen zij mede de effectiviteit, de prestatie en het succes in de dienstverlening. Zij weten zelf als geen ander wat wel of niet aanslaat bij verandering en het introduceren van nieuwe thema’s in de organisatie.

Stel de medewerkers participatief de vraag waar zij wat aan hebben in hun werkgeluk! Stuur een korte enquête uit of organiseer korte dialoogsessies om te vragen waar de behoefte ligt, zo voelen zij zich betrokken bij een onderwerp wat over hen gaat.  Kortom: vragen naar de input van  medewerkers vormt de kern van het succes!

Tip 4: Verleid om in beweging te komen, leg niets op

Mensen worden niet graag gedwongen om zich verplicht ergens mee bezig te houden. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie om zelf aan de slag te gaan met werkgeluk, daar ligt de sleutel! Tegelijkertijd zijn ze soms vergeten dat keuzes maken onderdeel is van autonomie. “Wat vind ik belangrijk voor mezelf?” Voor een positieve werksfeer dienen medewerkers verleid te worden om bewust stil te staan bij hun eigen werkgeluk. Dit kan je doen door het gesprek te voeren wat werkgeluk voor hen betekent en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Dit creëert van binnenuit bewustzijn en draagvlak om met het eigen werkgeluk bezig te zijn. Op een gezonde manier wordt zo het thema “werkgeluk” verweven in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden en niet perse door deelname aan workshops en het programma verplicht te maken. Maak aandacht voor werkgeluk normaal en vooral leuk, probeer ambassadeurs aan je te binden en verspreid het onderwerp langzaam, als een olievlek.

Tip 5: Begin klein

Nadine en Juliette zijn ervan overtuigd dat werkgeluk werkt volgens het “coalition of the willing” principe: zij die het dragen en er energie van krijgen door ermee aan de slag te gaan. Begin klein, evalueer en blijf co-creëren met je medewerkers. Wees bewust van je fundament, waarom je het doet. Denk vervolgens aan je communicatie en vraag input van je medewerkers. Medewerkers zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun werkgeluk, als bedrijf kun je het faciliteren maar niet bepalen! Daarnaast is er een wezenlijk verschil tussen werktevredenheid en werkgeluk, daar delen wij onze gedachten graag met jullie over in de volgende blog.

Voer de vijf tips uit en wij zijn overtuigd dat werkgeluk zal slagen binnen jouw bedrijf. Veel succes!

Ben je nieuwsgierig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Nadine de Bree-Kisoen                                                               Juliette van Hessen

V-LAB Healthy Happy Workers                                                 Energy Up

info@v-labamersfoort.nl                                                            jet@energy-up.nl

06-24746356                                                                                 06-42483667

Overig nieuws