Scoor je social life!

jun 29, 2017

De mens is een sociaal wezen. De verbinding die we hebben met andere mensen geeft ons leven zin en kleur. Sta jij weleens stil bij de manier waarop jij jouw sociale leven ingericht hebt? En ben je je bewust wie voor jou de belangrijkste personen zijn in jouw leven en welke rol zij daarin spelen?  Door het inzicht hierin te vergroten, kun je jouw energie nog beter managen. Benieuwd geworden hoe, lees dan verder!

In het leven zijn er dingen die je energie geven en je energie kosten. Dit kunnen werkzaamheden en andere activiteiten zijn. Relaties kunnen ook een belangrijke invloed hebben op jouw energielevel. Als jij je vooral veel aanpast aan de wensen en verwachtingen van je omgeving, kan dit veel energie van je vragen. Heb jij bijvoorbeeld een relatie met iemand waarbij jullie bewust of onbewust altijd doen wat de ander het liefst wil?  Dan kan het verstandig zijn je af te vragen of die relatie op die manier je wel voldoende energie geeft.

De mensen om jou heen hebben allemaal op een bepaalde manier invloed op jouw leven en jouw energiebalans, net zoals jij dat op de mensen in jouw sociale omgeving hebt. Familie kan bijvoorbeeld zorgen voor onvoorwaardelijke steun en liefde, vrienden kunnen er zijn voor de gezelligheid, inspiratie of uitdagingen en in intieme relaties kun je bijvoorbeeld juist genegenheid en vertrouwen vinden. Onze Social Life Scorecard helpt jou om jouw eigen sociale relaties in kaart te brengen.

Naam X -> Jou Jij – > X Energie Uitwisseling Oke? Actie

Voorbeeld Social Life Scorecard

Rate your Social Life!
Aan de hand van onze lege Social Life Scorecard kun je zelf jouw sociale leven in kaart brengen. Volg de volgende zes stappen.

Stap 1. Naam: Wie is het? Maak een lijst van jouw belangrijkste sociale relaties. Focus je op de mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Het aantal mag je zelf bepalen

Stap 2. X – > Jij: Wat betekent hij/zij voor jou?
Bepaal voor elke persoon op jouw lijst wat zij voor jou betekent en welke rol hij of zij in jouw leven speelt. Bekijk de ingevulde Social Life Scorecard voor inspiratie.

Stap 3 . Jij – > X: Wat beteken jij voor hem/haar?
Bepaal voor elke persoon ook welke rol jij voor hem/haar vervuld

Stap 4. Energie-Uitwisseling: Hoeveel energie geef je en hoeveel energie krijg je terug? Negatieve stemmingen of gevoelens kunnen erg veel van onze energie vragen, terwijl positieve, inspirerende mensen ons juist energie kunnen geven. Geef per persoon op jouw scorecard een cijfer hoeveel energie jij geeft en hoeveel jij van deze persoon terugontvangt op een schaal van 1 tot 10 (1= weinig energie, 10 is maximale energie). Kijk voor een voorbeeld in onderstaand tabel.

Stap 5. Oke? Ben je blij met je huidige sociale relaties? Is de energie-uitwisseling in balans of juist uit balans? Is het een tijdelijke disbalans of wordt er structureel meer van je gevraagd dan dat je van de ander terugkrijgt?  Wanneer het om een tijdelijke situatie gaat die wat meer van je vraagt, dan kun je ervoor kiezen er voor deze persoon te zijn. Blijft deze ‘energielek’ echter structureel dan is het het overwegen waard eens te bekijken of je hier actie op zou kunnen ondernemen. Plaats een X achter de relaties waar je actie in wilt ondernemen. Indien je een positieve energiebalans hebt in een relatie, kan je overwegen om dit naar die persoon te uiten.

Stap 6. Actie: Op welke manier wil je actie ondernemen aan de hand van je nieuwe inzichten? Aan de hand van de relaties waar je actie op wilt ondernemen ga je in de laatste tabel opschrijven op welke manier je dit wilt gaan doen. Plan bijvoorbeeld een date night met je partner waar je veel energie van krijgt en investeer wat minder energie in het onderhouden van het contact met een vriendin die structureel veel van jouw energie vraagt.

Uiteindelijk gaat het om een wisselwerking tussen de verschillende rollen die mensen spelen in jouw sociale leven en de dingen waar jij behoefte aan hebt. Blijf bij jezelf en jouw eigen behoeftes en richt op basis daarvan jouw sociale leven in.

Een laatste advies van onze kant. Omring jezelf zoveel mogelijk met mensen die jou inspireren, want: ‘If you want to fly, you have to be surrounded by eagles.’

 

Naam Xà Jij JijàX Energie Uitwisseling Oke? Actie
Broer Plezier, luisterend oor Plezier, luisterend oor 4-6 X Bellen om meer te sporten
Moeder Liefde, veiligheid Zingeving, pupil 2-5 X Leuke activiteit plannen
Vader Begrip, veiligheid Liefde 6-5
Zus Inspiratie, gezelligheid Inspiratie, gezelligheid 5-5
Vriend Uitdaging, plezier Uitdaging, 1-3
Partner Liefde, vertrouwen, intimiteit Liefde, steun intimiteit 7-7 X Meer zeggen dat ik van hem houd
Leraar Mentor, hulp Leerling 1-4
Collega Voorbeeld, gezelligheid Gezelligheid 2-3
Kind Zingeving, pupil Veiligheid 8-8
Vriendin Connectie luisterend oor 8-2 X Minder bellen

Overig nieuws